Dr. Lluís Gil
Enginyer i professor a l'ESEIAAT

Enginyer de Camins, Canals i Ports,
catedràtic d’universitat a la UPC i professor a l’ESEIAAT. El seu camp de recerca s’ha orientat a les aplicacions de materials avançats per a les solucions resistents i de reforç d’estructures del mercat de la construcció. Té publicats més de 80 articles en revistes indexades i ha participat en més de 30 projectes de recerca en col·laboració amb empreses. Cofundador de dues spinoffs i coinventor de 5 patents.

El professor Gil està treballant en un projecte de material aïllant en la construcció utilitzant cànnam.

Dr. Lluís Gil
Enginyer i professor a l'ESEIAAT

Enginyer de Camins, Canals i Ports,
catedràtic d’universitat a la UPC i professor a l’ESEIAAT. El seu camp de recerca s’ha orientat a les aplicacions de materials avançats per a les solucions resistents i de reforç d’estructures del mercat de la construcció. Té publicats més de 80 articles en revistes indexades i ha participat en més de 30 projectes de recerca en col·laboració amb empreses. Cofundador de dues spinoffs i coinventor de 5 patents.

El professor Gil està treballant en un projecte de material aïllant en la construcció utilitzant cànnam.