Juanjo Escobar
Cap de Divisió de Gestió Energètica a l'Institut Català d'Energia
Juanjo Escobar
Cap de Divisió de Gestió Energètica a l'Institut Català d'Energia