Mariana Palumbo
Professora - UPC

Professora de Tecnologia de l’arquitectura de l’escola d’arquitectura del Vallès, Universitat Politècnica de Catalunya.
Investigadora Principal del projecte SAVASCO per la UPC.

 

Mariana Palumbo
Professora - UPC

Professora de Tecnologia de l’arquitectura de l’escola d’arquitectura del Vallès, Universitat Politècnica de Catalunya.
Investigadora Principal del projecte SAVASCO per la UPC.