Expositors Firhàbitat 2024

 

Proveïdors de materials

Bioconstrucció i cases passives

Consultories i serveis tècnics

Revestiments i paviments

Bioconstrucció i cases passives

Tancaments i elements de control solar

Bioconstrucció i cases passives

Mobiliari i complements

Bioconstrucció i cases passives

Bioconstrucció i cases passives

FORN D’OBRA DURAN

MOBILIARI I COMPLEMENTS

Instal·lacions

Instal·lacions

Bioconstrucció i cases passives

Instal·lacions F. Ramos

Instal·lacions

Aïllaments

Bioconstrucció i cases passives

Distribuïdores d’energies renovables

Formació i difusió 

Proveïdors de materials 

Bioconstrucció i cases passives

Consultories i serveis tècnics

Consultories i serveis tècnics

FUSTERIA MASSANA

Tancaments 

Fusta estructural 

Proveïdors de materials

Instal·lacions

BIOCONSTRUCCIÓ I CASES PASSIVES

Tancaments i elements de control solar

Bioconstrucció i cases passives

Consultoria i serveis tècnics

Revestiments i paviments

Bioconstrucció i cases passives

Mobiliari i complements