Premi millor bioconstrucció de Catalunya

Projectes presentats

Mas Auleda
24 habitatges de protecció pública a platja d’en Bossa
Celler Clos Pachem 1507
Noves oficines per Galencium 1822
Casa 1721
CASA DE PALLA ENTRE NOGUERS
CASA0006
CAP Riells i Viabrea
Regenerar Barcelona: Solució per al repte urbà “regeneració d’edificis d’habitatges amb sistemes innovadors sostenibles”
Nou sistema constructiu Fetdeterra, per a la restauració i ampliació de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell
TROPICALITZACIÓ D’UN PROJECTE DE MUSEU
Rehabilitació masia Can Carner per a cooperativa d’habitatge
RAW ROOMS, Cases de terra 43 Habitatges Socials a Ibiza
Espai Transformador
Camí del bosc al Cementiri de Roques Blanques al Parc Natural de Collserola, Barcelona
Ca l’ Àgata: rehabilitació bioclimàtica, passiva i de bioconstrucció d’un habitatge unifamiliar en Barcelona
La casa en el bosc: habitatge unifamiliar passiu i bioclimàtic en el Garraf, Barcelona
Teixit
Rehabilitació d’un magatzem agrícola a cohabitatge sènior
HANGAR CORPORATIU LA SEU D’URGELL
MODULUS MATRIX -85 Habitatges Socials a Cornellà
TINY HOUSE SURO GROS

Finalistes

TINY HOUSE SURO GROS

Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d’un espai de descans, regeneració i de consciència ambiental, on les persones puguin estar en contacte amb la natura i els diferents cicles dels seus elements: materials, energia, aigua, aire i el de la informació.

Nom i cognoms de la candidatura: GABRIEL BARBETA SOLA

Empresa (si s’escau): Ecoarquitectura GABI BARBETA

Ubicació del projecte: VILAMANISCLE

Data de finalització del projecte: 21/12/2021

Empresa / Entitat promotora: ABEMER & SONS

Autoria del projecte: GABRIEL BARBETA

Direcció d’execució d’obra: JAUME BORRAS

Coordinació de seguretat i salut: JAUME BORRAS

Altres col·laboracions: CONSTRUCTOR ALBERT MONCANUT

24 habitatges de protecció pública a platja d’en Bossa

En base a la tradició de l’arquitectura domèstica dels climes càlids, l’edifici s’organitza al voltant de quatre patis que desenvolupen un paper essencial en el confort dels habitatges, incrementant exponencialment el seu factor de forma de tal manera que totes les sales i dormitoris tenen doble orientació.

L’estructura de l’edifici es resol amb murs de càrrega que formen una malla d’espais de proporció aproximadament quadrada, establint-se una correspondència entre els sistemes estructural i espaial del projecte.

El nucli d’escales, situat en el centre de gravetat de l’edifici, dóna accés a vuit habitatges per planta, quatre d’un dormitori i quatre de dos, que ‘abracen’ els patis per parelles de tal manera que cadascun s’hi relaciona a través de dues façanes, incorporant-lo permanentment a l’experiència d’habitar.

El projecte limita el consum d’energia primària no renovable mitjançant estratègies de disseny passiu que permeten assolir el confort higrotèrmic a l’interior dels habitatges sense necessitat d’instal·lar sistemes mecànics de calefacció.

El projecte limita les emissions de CO2 associades als materials i sistemes utilitzats en la seva construcció fins un 30% en relació a un edifici d’idèntiques característiques construït de forma convencional.

Tota la vegetació del projecte es rega amb aigua de pluja recuperada.

Nom i cognoms de la candidatura: 08014 ARQUITECTURA

Ubicació del projecte: AVINGUDA PERE MATUTES NOGUERA, 72, EIVISSA 

Data de finalització del projecte: 28/07/2022

Empresa / Entitat promotora: INSTITUT BALEAR DE L’HABITATGE

Autoria del projecte: 08014 ARQUITECTURA

Direcció d’execució d’obra: JOSE LUIS VELILLA LON

Coordinació de seguretat i salut: JOSE LUIS VELILLA LON

Altres col·laboracions: Societat Orgànica (sostenibilitat), Àurea Acústica (acústica), Masala Consultors i Xavier Gimferrer (estructura), Arquitectura técnica Sequoia (amidaments i pressupost), Quadrifoli (instal·lacions), Roser Vives (agronomia), Javier Colomar (direcció d’instal·lacions), Pol Viladoms (fotografies) 

MAS AULEDA

Mas Auleda era un antic mas abandonat en el centre d’un municipi, amb un futur poc esperançador. Tot el contrari, el que hi van observar l’Ariadna i l’Albert: un repte on experimentar amb l’autoconstrucció, la millora de l’eficiència energètica i la creació d’un ambient saludable.

Es van aprofitar els sistemes passius presents: alliberant la façana sud per obtenir insolació d’hivern amb grans finestrals protegits a l’estiu amb persianes alicantines, es va reduir la compacitat amb estances a nord inhabitables com a espais amortidors, es va recuperar la planta baixa per aprofitar la temperatura del subsol, es va garantir la ventilació natural creuada, i es va aïllar la totalitat de l’envolupant tèrmica dels espais habitables. També es va jugar amb la vegetació exterior per tal de refrescar i protegir a l’estiu.

El disseny de la casa combina elements tradicionals preservats com la volta catalana amb espais de gran altura.

Es van utilitzar materials naturals per garantir un bon comportament interior com morter de calç, bigues i entarimats de fusta, tova ceràmica manual. Es van preservar murs de pedra i es va realitzar una solera de formigó per garantir la inèrcia tèrmica.
La climatització es va solucionar amb una estufa d’inèrcia tèrmica situada al centre de la casa i ventiladors a sostre per a l’estiu. L’aigua calenta es resol amb una aerotèrmica connectada a 6 plaques solars.

Amb tot plegat es va reduir la demanda de calefacció i refrigeració en un 82%.

Nom i cognoms de la candidatura: ARIADNA SERRANO I MARIA BOSCH

Empresa (si s’escau): CONTORNS

Ubicació del projecte: CARRER ESCOLES, 55, ANGLÈS

Data de finalització del projecte: 10/05/2023

Empresa / Entitat promotora: CONTORNS

Autoria del projecte: CONTORNS

Direcció d’execució d’obra: ARIADNA SERRANO I MARIA BOSCH

Coordinació de seguretat i salut: JAUME BORRAS

Altres col·laboracions: ISAAC RODRIGO

CASA DE PALLA ENTRE NOGUERS

Habitatge bioclimàtic prefabricat que no necessita pràcticament calefacció ni aire condicionat, fet amb fusta i aïllaments naturals (bales de palla i cel•lulosa) de procedència local i muntat a pocs km de l’obra.

La casa s’encaixa en un terreny molt petit en cantonada entre dos noguers preexistents i s’aixeca del terreny per no malmetre’n les arrels. L’espai és pràcticament diàfan, amb una gran obertura a sud per permetre la captació solar i visuals cap al noguer que es visible des de tots els punts de la casa. A la resta de façanes, obertures més petites en punts alts permeten la ventilació creuada. A nivell de ventilació hi ha una admissió d’aire regulable (i amb un filtre) que permet afegir aire procedent del forjat sanitari que és fresc a l’estiu i temperat a l’hivern. La coberta és verda i modular prefabricada (precultivada a pocs km de l’obra també). La façana ventilada no té proteccions químiques, està feta de fusta durable de pi Douglas, i carbonitzada amb la tècnica tradicional japonesa Shou Sugi Ban. El paviment és continu, de guix artesanal d’Osca i París i els estucs de les zones humides són de calç.
Per a la recollida de pluvials s’han dissenyat dos “baixants” amb xapa plegada de zinc quars (un material que ja està oxidat i drubale), per on discorre l’aigua vista a mode de cascada.

S’ha usat el CLT vist de 8 cm com a element de partició d’envans i estructural per suportar l’altell fet també amb CLT
Les finestres s’han forrat amb fusta antiga recuperada de pi.

Nom i cognoms de la candidatura: ARNAU BUJONS

Empresa (si s’escau): CASETADEPALLA

Ubicació del projecte: BANYOLES

Data de finalització del projecte: 20/12/2022

Empresa / Entitat promotora: NIXPROFUSTA

Autoria del projecte: ARNAU BUJONS

Direcció d’execució d’obra: ARNAU BUJONS

Coordinació de seguretat i salut: MIQUEL ESCOBAR

Altres col·laboracions: IÑÍGO MÚJIKA

CAMÍ DEL BOSC AL CEMENTIRI DE ROQUES BLANQUES AL PARC NATURAL DE COLLSEROLA 

Un nou model de cementiri, un camí al bosc que reactiva un racó del parc natural de Collserola, esdevé el millor lloc per dipositar les cendres. Un marge tècnic que combina materials morts i vius, una solució 100% biodegradable que s’adapta a les dinàmiques naturals del bosc. Aquesta intervenció, basada en el respecte i la conservació del medi ambient en el marc natural del parc de Collserola, forma part de l’última ampliació del cementiri de Roques Blanques, inaugurat el 1985 amb la recuperació de la masia de Can Tintorer i el primer agrupament, corresponent a un dels primers projectes realitzats per Batlleiroig. Es proposa un sistema innovador basat en la bioenginyeria aplicada al paisatge per crear el Camí del Bosc i el Jardí de les Papallones. Per a això, s’utilitza el mur Krainer, una solució que té molts avantatges: és un sistema de contenció natural que genera una gran terrassa verda situada al vessant nord de la serralada de Collserola i inclou un espai adequat i accessible per als nous sepulcres. També permet respectar i incorporar la vegetació arbòria existent, així com incorporar noves plantacions amb espècies locals. El seu disseny està pensat per ser construït ràpidament amb materials naturals del medi ambient immediat.

Nom i cognoms de la candidatura: BATLLEIROIG ARQUITECTURA

Empresa (si s’escau): BATLLEIROIG ARQUITECTURA

Ubicació del projecte: EL PAPIOL

Data de finalització del projecte: 01/04/2020

Empresa / Entitat promotora: GIC – ÁLTIMA

Autoria del projecte: BATLLEIROIG ARQUITECTURA 

Direcció d’execució d’obra: NATURALEA, EXCAVACIONS PETIT, SANTIN JARINERIA I PAISATGE  

Altres col·laboracions: Naturalea – Consultor en bioenginyeria i tècniques de rehabilitació de paisatge, Cave Terram – Consultor mediambiental, WorldNature – Consultor en conservació de la natura i consciència medioambiental

 
Ajuntament d’Avià
Ajuntament d'Avià
Firhàbitat
Firhàbitat
ACEB
Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà
COAC
Col·legi d'Arquitectes de la Catalunya Central
CATEB
Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona
Col·legi d’Enginyers de la Catalunya Central
Col·legi d'Enginyers de la Catalunya Central
Enginyers Industrials de Catalunya
Enginyers Industrials de Catalunya
Gremi de la bioconstrucció de Catalunya
Gremi de la bioconstrucció de Catalunya