Ponentes 20/21

Eloi Juvillà Ballester

– Arquitecto –

 

Sònia Hernàndez

– Arquitecta –

 
Ton Lloret Ortínez

Licenciado en Historia

 

Petra Jebens-Zirkel

– Arquitecta –

 

Ton Fontdevila

– Arquitecto –

 

Estel Jou

– Arquitecta ETSAB-

 

Lou Rectoret

Impulsor de Masies x Viure

 

Carles Labèrnia

– Arquitecto Técnico-

 

Jesús Soto

– Alter Technica ING. –

 
Joaquim Fernández

Catedrático de Medicina Interna

 

Electro i Químic Sensibles pel Dret a la Salut

 

Ana Maria Font

– Arquitecta y Urbanista-

 

Carme Ferrer

– Alcaldesa de Senan –

 

David Casas

– Geobiólogo –

 

Jordi Pons

– Arquitecto –